Wat is een pgb?

Pgb is de afkorting voor persoonsgebonden budget. Maar, wat is een pgb nu precies? Wanneer kom je ervoor in aanmerking? En, hoe vraagt u een persoonsgebonden budget aan? In deze blog geven we u meer informatie.

Langdurige zorg

Wanneer u voor een langere periode zorg nodig heeft, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden om deze zorg te ontvangen;

 • Zorg in Natura: Een zorgorganisatie regelt de zorg of hulp
 • Pgb: U kunt zelf de zorg inkopen

Zorg in Natura
Bij de keuze voor Zorg in Natura wordt de zorg voor u geregeld. Dit betekent dat u weinig tot geen invloed heeft op de zorg die u ontvangt, en door wie de zorg gegeven wordt.

Persoonsgebonden budget
Bij de keuze voor een pgb, koopt u zelf de zorg in en bepaalt u dus ook wie de zorg levert. Dat geeft meer ruimte om de zorg volgens uw wensen in te vullen. Het betekent wel dat u ook meer moet regelen.

Het is maar net wat in uw situatie het beste bij u past.  

Kom ik in aanmerking voor een pgb?

U komt in aanmerking voor een persoonsgebonden budget wanneer u, voor langere tijd, zorg nodig hebt. Denk hierbij aan zorg vanwege een lichamelijke- of geestelijke beperking, ouderdom of chronische ziekte.
Uw inkomen is niet van invloed bij het wel of niet verkrijgen van een pgb. Het heeft echter wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen.

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget aan?

Waar u een pgb moet aanvragen is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Er zijn namelijk vier schillende soorten pgb’s, en bij elke soort hoort een locatie waar u deze aan kunt vragen.

 • Pgb-Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  U vraagt de pgb-Wmo aan bij het zorgloket van uw gemeente.
  Dit pgb vraagt u aan wanneer u hulp nodig heeft om mee te doen in de maatschappij en om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld vanwege een handicap, beperking of psychische problemen. De gemeente bekijkt hoeveel recht u heeft op ondersteuning en vervolgens kiest u voor het pgb of zorg in natura.
 • Pgb-Wlz (Wet langdurige zorg).
  U vraagt eerst de indicatie aan via de overheidsinstantie CIZ. Het CIZ stuurt de indicatie door aan het Zorgkantoor van uw regio. Het Zorgkantoor kent het persoonsgebonden budget toe en/of regelt de zorg.
  Dit pgb is voor iedereen die die blijvend zorg nodig heeft, of 24-u toezicht of zorg. De zorg kan bestaan uit verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, respijtzorg en/of huishoudelijke hulp.
 • Pgb-Zvw (Zorgverzekeringswet).
  Het pgb- Zvw vraagt u aan via uw zorgverzekeraar. De indicatie wordt gesteld door de wijkverpleegkundige die bij uw zorgverzekeraar staat gecontracteerd. 
  Een persoonsgebonden budget via de Zorgverzekeringswet is mogelijk voor volwassenen en kinderen die langdurig (langer dan een jaar) verpleging of verzorging nodig hebben vanwege een chronische ziekte, beperking of ouderdom. Wanneer er geen sprake is van medische risico’s (bijvoorbeeld wondzorg), dan valt de zorg onder de Wmo of Jeugdwet.
  Ook is het mogelijk om een pgb aan te vragen voor palliatieve of terminale zorg, ook als dit korter dan een jaar is.
 • Pgb-Jeugdwet
  Een pgb-Jeugdwet vraag je aan via de gemeente. Door een indicatiesteller van de gemeente kan precies worden bekeken welke hoeveelheid zorg er nodig is.
  De Jeugdwet omvat zorg voor alle kinderen tot 18 jaar; thuis en aanvullend op school, met uitzondering van kinderen die in aanmerking komen voor de WLZ. De uitzondering geldt als kinderen nooit, ook niet met begeleiding, zelfstandig kunnen wonen en dus levenslang 24-uurs zorg nodig hebben. 

Indien u niet zeker weet waar u uw persoonsgebonden budget moet aanvragen, kunt u altijd terecht bij Het Juiste Loket. Wilt u weten of een persoonsgebonden budget bij u past? Doe dan De pgb Test.

Wat kan Zeeuwse Zorgmensen voor u betekenen?

Zeeuwse Zorgmensen werkt samen met diverse deskundige en professionele zelfstandige zorgverleners (zzp’ers). Wanneer u een pgb heeft aangevraagd, kunt u bij ons terecht voor de juiste zorg. We komen bij u langs om te luisteren naar uw wensen en gaan opzoek naar een zorgverlener die bij u past.

Wilt u meer informatie over hoe wij te werk gaan? Download dan hier onze folder voor particuliere thuiszorg of laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. We staan u graag vrijblijvend te woord! Ook kunt u bellen naar 0118 820213.

Wij maken gebruik van cookies

Waarvoor gebruiken wij cookies?