Wat is de Wtza en wat betekent dit voor jou?

Wat is de Wtza en wat betekent dit voor jou?

De Wtza komt eraan. Vanaf 1 januari 2022 zijn zzp’ers in de zorg verplicht zich te melden bij de Inspectie. Zeeuwse Zorgmensen is ook bezig met de voorbereidingen rondom de Wtza. Alle zzp’ers in de zorg zijn straks via het Zorgaanbiedersportaal te vinden en dat maakt dit portaal straks van groot belang. 

Melden zzp’er in de zorg straks verplicht

Zzp’ers in de zorg zijn straks verplicht zich te melden bij de Inspectie. Bestaande zzp’ers dienen dit voor 1 juli te doen. Nieuwe zzp’ers mogen niet starten met dienstverlening als zelfstandige voordat zij zichzelf gemeld hebben. In het kort brengt de Wtza de volgende uitgangspunten:

De Wtza dwingt alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers, zich te melden bij de Inspectie;

  • Met het melden erken je dat je begrijpt aan welke wet- en regelgeving je moet voldoen;
  • Deze wet- en regelgeving is niet nieuw, maar komt voort uit bestaande wetten, zoals de Wkkgz;
  • Praktisch betekent dit dat je dient te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Een klachtenregeling is onvoldoende om te voldoen aan de Wtza verplichtingen.

Zeeuwse Zorgmensen gaat jouw aanmelding checken

Aangezien zzp’ers verplicht zijn zich te melden, willen opdrachtgevers weten of zij zich aangemeld hebben. Met de komst van de Wtza wordt gesteld dat zorg verlenen als zelfstandige niet meer toegestaan is zonder een melding. Het is onze verwachting dat alle organisaties die werken met zzp’ers in de zorg zeker willen weten dát een zzp’er zich gemeld heeft, om problemen met aansprakelijkheid te voorkomen. Deze check maakt onderdeel uit van de ‘vergewisplicht’ voor zorgorganisaties. Zorgorganisaties zijn verplicht zich te ‘vergewissen’ van het feit dat jij zegt wie je zegt dat je bent. Een melding bij de Inspectie hoort daar met de Wtza straks bij.

Het Zorgaanbiedersportaal zal een centrale rol krijgen

Het CIBG wordt verantwoordelijk gemaakt voor het registreren van alle aanmeldingen binnen de Wtza. Deze overheidsinstantie houdt een openbaar register bij waar alle aanmeldingen terug te vinden zijn. Dit register heet het Zorgaanbiedersportaal en vind je hier. Het is onze verwachting dat het Zorgaanbiedersportaal een centrale plek zal gaan vervullen in de samenwerking tussen opdrachtgevers, bemiddelaars en zzp’ers in de zorg. Op het moment dat je als zzp’er in de zorg in het register te vinden bent met jouw aanmelding, dan weet de opdrachtgever zeker dat jij de aanmelding bij de Inspectie doorlopen hebt.

Wtza stappenplan voor zzp’ers

Wil jij als zzp-er voldoen aan de Wtza? Dan zeg je eigenlijk dat je wil gaan voldoen aan wet- en regelgeving. De Wtza is van toepassing op alle zorg- en jeugdhulpaanbieders en dus dien je als zzp’er te voldoen aan de wetgeving die op jou van toepassing is. Hieronder volgen de stappen die je doorloopt als je je wil gaan voorbereiden op de Wtza.

Stap 1: geregistreerd in het zorgaanbiedersportaal?

Het doel van de Wtza is dat de Inspectie alle zorgaanbieders in beeld heeft, zodat zij goed toezicht kan houden. Alle gegevens worden samengebracht in één overkoepelend ‘zorgaanbiedersportaal’. Alle beschikbare gegevens van en over zorgaanbieders worden hier samengebracht en worden publiekelijk toegankelijk gemaakt. In het zorgaanbiedersportaal staan de naam en adresgegevens van een zorgaanbieder. Ook de soorten zorg die verleend worden staan hierin vermeld.

Aanpak registratie zorgaanbiedersportaal

  • Check op het zorgaanbiedersportaal of je vermeld staat en of de details kloppen;
  • Wil je gegevens aanpassen? Dan dien je toegang te krijgen tot het zorgaanbiedersportaal;
  • Toegang regel je via eHerkenning op deze website.

Stap 2: Check of jij aan de kwaliteitseisen voldoet

Nu je formeel geregistreerd bent als zorgaanbieder en de Inspectie weet welke zorg jij biedt, is het belangrijk dat je checkt of je voldoet aan de eisen. Het CIBG heeft een kwaliteitscheck ontwikkeld voor zorgaanbieders en dus ook zzp’ers in de zorg. Via die check kun je een aantal vragen doorlopen en beoordelen of jij aan de eisen voldoet.

Doe de kwaliteitscheck Wtza

  • Ga naar de website met de kwaliteitscheck van het CIBG;

https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde

  • Scroll naar beneden en kies de zorgsoort die bij jou past;
  • Doorloop de vragenlijst

Stap 3: Waar heb jij je nog op door te ontwikkelen?

Als je de vragenlijst doorneemt, merk je de volle reikwijdte van waar je aan moet voldoen. Deze wet- en regelgeving gaat veel verder dan alleen een klachtenregeling. De eisen hebben betrekking op aantoonbaar bevoegd- en bekwaam, gekoppeld aan jouw doelgroep. Een goede registratie van incidenten en het voldoen aan wet- en regelgeving die te maken heeft met zorgsoorten, zoals bij de Wet zorg en dwang, speelt ook mee. Er ligt nogal wat werk voor veel zzp’ers in de zorg.

Het is niet zo dat je onmiddellijk alles op orde moet hebben binnen jouw onderneming. Pak wel de regie op alles wat er gedaan moet worden, zodat jij aantoonbaar kan maken dat je begrijpt wat je moet doen. 

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie, bel 0118 820 213 of mail naar info@zeeuwsezorgmensen.nl

Wij maken gebruik van cookies

Waarvoor gebruiken wij cookies?