Privacy & Cookies

Zeeuwse Zorgmensen BV statutair gevestigd in Middelburg en geregistreerd bij de KvK onder nummer 20171362. Hierna ‘Zeeuwse Zorgmensen’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zeeuwse Zorgmensen hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar opdrachtgevers, zorgprofessionals en websitebezoekers. Zeeuwse Zorgmensen heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Wij behandelen en beveiligen de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Zeeuwse Zorgmensen u inzicht in hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Cookies
Zeeuwse Zorgmensen maakt gebruik van cookies via onze website www.zeeuwsezorgmensen.nl. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.


We maken in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten werken.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Zeeuwse Zorgmensen gebruikt voornoemde cookies om:

•              Statistieken over het gebruik en bezoek van onze website te analyseren
•              Om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken
•              Aanpassingen door te voeren op de website
•              U beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website.

Bij het eerste bezoek aan de website van Zeeuwse Zorgmensen wordt de mogelijkheid geboden om de cookies van onze website te weigeren. U kunt kan uw keuze altijd wijzigen door te klikken op de knop ‘Privacy en cookies’ onderaan de pagina.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kunt u alle cookies verwijderen die in de browser zijn geplaatst. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen. Houd er echter rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zeeuwse Zorgmensen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

•              NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer
•              Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht
•              IP-adres
•              Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief correspondentie en/of telefonisch
•              Gegevens over uw activiteiten op onze website
•              IBAN
•              Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van u: gezondheid en medische informatie, BSN. 

 

Grondslagen gegevensverwerking
Zeeuwse Zorgmensen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•              Het afhandelen van uw betaling
•              Verzenden van onze nieuwsbrief
•              U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•              U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•              Zeeuwse Zorgmensen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
•              Zeeuwse Zorgmensen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Zeeuwse Zorgmensen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeeuwse Zorgmensen) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Zeeuwse Zorgmensen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Deze zijn bij ons op te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zeeuwse Zorgmensen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeeuwse Zorgmensen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwsezorgmensen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zeeuwse Zorgmensen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zeeuwsezorgmensen.nl.

Overige bepalingen
Op bepalingen van dit privacyreglement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van het reglement
Zeeuwse Zorgmensen kan wijzigingen aanbrengen in deze verklaring. De wijzigingen worden bekend gemaakt via de website, op een nieuwe versie wordt u tijdig geattendeerd.