Zorgverleners waarbij u zich thuis voelt.

Als u zorg nodig heeft, dan is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. De zorgverleners die Zeeuwse Zorgmensen inzet zijn kundig en hebben hart voor de zorg. We gaan samen aan de slag om de zorg voor u zo in te regelen dat deze voldoet aan uw wensen. 

Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden voor het inschakelen van zorg en de financiering hiervan. Onze Coördinatoren komen bij u thuis voor een kennismakingsgesprek en luisteren naar uw wensen.  

Voordelen van zorg via Zeeuwse Zorgmensen

Zorg bij u thuis

 

Net als ieder ander blijft u het liefst zo lang mogelijk in uw eigen omgeving wonen. Met behulp van de juiste zorg valt dit vaak te realiseren. Het is belangrijk dat u kwalitatieve zorg ontvangt van zorgverleners waarbij u zich op uw gemak voelt. Wij willen u graag helpen bij het vinden van de juiste zorg. 

Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren naar uw wensen. Daarom komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Nadat wij een duidelijk beeld hebben van wat u zoekt en nodig heeft, gaan wij op zoek naar zorgverleners die bij u passen. 

Ook als u vragen heeft rondom uw pgb, kunt u terecht bij één van onze Coördinatoren. Wij staan u graag te woord!

Met 24-uurs zorg bieden wij 24 uur aaneengesloten zorg bij u thuis. Deze zorg wordt bijvoorbeeld ingezet als:

  • Uw mantelzorger is overbelast;
  • U of uw naaste wil (nog) niet overgeplaatst worden naar een verzorgingshuis, hospice of kleinschalige woonvorm;
  • U of uw naaste is in afwachting van een opname in verzorgingshuis, hospice of kleinschalige woonvorm.

Het kan prettig zijn om niet alleen overdag, maar ook in de nacht gebruik te maken van zorg. Bijvoorbeeld bij herstel na ziekte, overbelasting van uw mantelzorger of in een terminale fase.
De inzet van nachtzorg kent twee verschillende vormen, namelijk slaap- of waaknachten. 

Met terminale zorg kan de laatste levensfase doorgebracht worden in de eigen vertrouwde omgeving. Onze ervaren en kundige zorgverleners bieden persoonlijke verzorging, ondersteuning en begeleiding in deze moeilijke tijd. Zo kunt u deze laatste periode volledig richten op tijd met uw familie en naasten.

Dementie bij u of één van uw naasten kan zorgen voor veel onrust en zorgen. 

 

Door inzet van een vast team van zorgverleners wordt er gezorgd voor structuur en zekerheid. Het volledige zorgplan is erop gericht om de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen met een hoge kwaliteit van leven en het ontlasten van de mantelzorger. 

De zelfstandig zorgondernemers bieden zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Kosten en vergoedingen

Zeeuwse Zorgmensen geeft advies over de mogelijkheden rondom de financiering van uw zorg. Vaak kan de zorg (deels) betaald worden uit een persoonsgebonden budget of uit eigen middelen. Voor vragen mag u altijd contact met ons opnemen. 

Hoe gaan wij te werk?

stap 1

Kennismakingsgesprek

In een persoonlijk gesprek bij u thuis luisteren wij naar uw wensen en vertellen wij over de mogelijkheden voor het ontvangen van de beste zorg

stap 2

Kosten

We bespreken de mogelijkheden rondom de financiering van uw zorg en geven u advies. 

stap 3

Zorg op maat

Wij zoeken de zorgverlener die bij uw past en maken een planning voor de zorg

stap 4

Start van de zorg

De zorg gaat van start en wij blijven betrokken bij alle zaken rondom de zorgverlening

Informatie over mogelijkheden

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg die u nodig heeft inkoopt. Met een PGB heeft u de algehele regie over de zorg, waarbij u kunt denk aan keuze qua tijden, zorgverleners en op welke manier u de zorg ingevuld ziet. Zodoende krijgt u precies de zorg die u wenst.
Om een PGB te kunnen ontvangen heeft u allereerst een indicatie nodig. Het aanvragen van de indicatie verloopt op verschillende manieren en hangt samen met welke zorg en/of ondersteuning er nodig is en vanuit welke wet de indicatie wordt betaald.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de verschillende PGB’s binnen de verschillende wetten.  Zeeuwse Zorgmensen denkt graag met u mee, mochten er vragen zijn.

Deze indicatie is van toepassing bij langdurige, intensieve zorg thuis. De aanvraagprocedure verloopt via het CIZ (Centraal indicatiestelling zorg) en kunt u aanvragen via de huisarts of uzelf. Als u het zelf aanvraagt kunt u dit schriftelijk doen of online en samen met de benodigde documenten opsturen naar het CIZ. Binnen 6 weken ontvangt u een indicatiebesluit.
Gaat u de indicatie omzetten naar een PGB, dan volgt er een bewustkeuzegesprek met o.a. waarom u voor een PGB kiest. Ook moet er een budgetplan en zorgplan worden ingediend.
Heeft u al een Zorg in Natura en wilt u dit omzetten naar een PGB, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Zorgkantoor in de buurt of een wijzigingsformulier insturen.
Uitbetaling van het PGB verloopt via de Sociale Verzekeringsbank.

Aanvraag/’melding’ verloopt via de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:
telefonisch, via een formulier op de gemeentelijke website, via de e-mail, een brief of door zelf naar het gemeentelijk loket toe te gaan en het is niet verplicht, maar kan een voordeel zijn om van tevoren een persoonlijk plan op te stellen.

Vervolgens komt er een onderzoek ofwel het ‘keukentafelgesprek’ en er wordt gekeken naar de gehele situatie wat er daadwerkelijk nodig is qua voorziening. Binnen 2 weken ontvangt u dan een toekenningsbeschikking.

Uitbetaling van het PGB verloopt via de Sociale Verzekeringsbank.

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt gesteld door de wijkverpleegkundige. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Onder voorwaarden kunt u een pgb aanvragen bij uw Zorgverzekeraar. Kijk voor de procedure op de website van uw Zorgverzekeraar.

Meer informatie over een PGB kunt u vinden op de website van Per Saldo die is ontstaan vanuit  belangenbehartigers met een PGB en klikt u dan hier.